Informacje prawne

Ustawy regulujące gospodarowanie odpadami oraz informacje prawne:

Dz.U. 2013 poz. 21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dz.U. 2015 poz. 1688 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Informacje prawne, pozwolenia firmy na działalność, gospodarowanie odpadami

Odpady jakie odbieramy:

08 03 17
Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
08 03 18
Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
16 02 11
Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 13
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
16 02 16
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 06 01
Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02
Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03
Baterie zawierające rtęć
16 06 04
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05
Inne baterie i akumulatory
16 80 01
Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
17 04 11
Kable inne niż wymienione w 17 04 10
19 12 01 Papier i tektura

Firma Ekotechnika – utylizacja elektroniki, niszczenie dokumentów, niszczenie nośników danych, jest wpisana do rejestru Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska jako spełniająca wymogi określone w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i jako legalnie działający podmiot otrzymała numer rejestrowy E0008757ZP.

Pozwolenie zgodnie z wymaganiami Urzędu Marszałkowskiego zostało odnowione w 2014 roku, a okres obowiązywania został przedłużony do 2024 roku. Pozwala nam to na pewny rozwój firmy, oraz kolejne inwestycje związane ze zwiększeniem wydajności naszego zakładu oraz systemu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Naszej działalności oddajemy wiele uwagi i staramy się aby darzyli nas Państwo pełnym zaufaniem.