INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Administratorami Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym lub w CV jest firma Ekotechnika Łukasz Karol Biliński, adres siedziby: ul. Staniewicka 10, 03-310 Warszawa, NIP: 1181679325, zwane dalej Administratorami.
  2. Z Administratorami można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@utylizacjaelektroniki.pl, tel: +48 531690670.
  3. Administratorzy mogą przetwarzać Twoje dane w celu przeprowadzenia bieżącego lub przyszłego procesu rekrutacyjnego - podstawą jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Jeżeli chcesz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowym tylko w odniesieniu do bieżącego procesu rekrutacyjnego, prosimy o wysłanie listu na adres podany w pkt 2. lub maila na adres: daneosobowe@utylizacjaelektroniki.pl, o tytule: „Ograniczenie zgody” i treści: „Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Imię i nazwisko.”
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
  5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją oraz zatrudnieniem na stanowiska pracy oferowane przez Administratorów.
  6. W przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżących i w przyszłych procesach rekrutacyjnych Twoje dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres potrzebny do przeprowadzenia rekrutacji pracownika na dane stanowisko.
  7. Administratorzy nie zamierzają przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych ani do żadnych innych firm.
  8. Masz prawo żądać od Administratorów dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych kontaktując się poprzez wyżej wskazany e-mail
  9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administratorzy nie będą podejmowali wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.