Sprawozdania czyli: co, gdzie i kiedy.

Nadchodzi lipiec, miesiąc wakacji i odpoczynku, wielu z nas myślami jest daleko od miejsca pracy ale nie można zapomnieć o sprawozdaniach okresowych dla zbierających, przetwarzających i wprowadzających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Kto musi się spowiadać przed urzędem?

 

Sprawozdania do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska muszą zostać złożone przez wszystkich, którzy posiadają ważne pozwolenie na gospodarowanie odpadami w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego czyli – zbierający, przetwarzający oraz wprowadzający ZSEiE.

Jakie sprawozdanie?

Odpowiednio dla:

 

⁃ Zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 

Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca 2009r. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

 

⁃ Prowadzącego zakład przetważania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 

Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca 2009r. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

 

⁃ Wprowadzającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 

1. Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy, z wyszczególnieniem danych o rodzaju i masie baterii i akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2009r. – Dz. U. Nr 72 poz. 627) Sprawozdanie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca 2009r. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres 1 lipca do 31 grudnia tegożdego roku.

2. Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu.(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie Dz. U. Nr 153, poz. 1226). Sprawozdanie należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca 2009r. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

 

Skąd pobrać wzory sprawozdań?

Wszystkie dokumenty radzę ściągnąć ze strony Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, są one najbardziej aktualne i gotowe do wypełnienia.

Trzeba pamiętać o składaniu sprawozdań gdyż za niezłożenie ich możemy się spodziewać upomnienia ze strony jednostki nas kontrolującej – Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.